Събития

Определението за специални събития обхваща всяко организирано и концептуално изградено събитие с  цел, тема, участници или игри. Предлагат многобройни социални и психологически  придобивки като познания, почивка и релаксация, предизвикателства, открития и интересни преживявания.

Съществени техни елементи са забавлението, игрите, атракциите и зрелището. В посетителя се предизвиква желание да сподели преживяванията си, както с останалите присъстващи, така и с хората от личното си обкръжение.

Често събитията са съпроводени от заразителна празнична атмосфера, чийто емоционален заряд всъщност е основната причина, поради която хората участват в тях като посетители и организатори.

Галерия

 

loading ...